AVC-Terpsichoré


Inschrijven


Op de volgende manieren kun je je inschrijven voor een cursus of workshop/dansdag:

- Door een email te sturen naar: info@avc-terpsichore.nl - Vermeld altijd je naam, adres, telefoonnummer, cursus en docent
- Op de eerste les in het danshuis
- Door betaling van het lesgeld vooraf
- Telefonisch

NB: Een specialisatiecursus of workshop gaat alleen door bij voldoende vooraanmeldingen.